top of page

Phạm Thái Bình

Chức vụ: Giám đốc

Liên lạc: hoboiphudongdalat@gmail.com

Chức vụ: HLV trưởng

Liên lạc: tuphuongtranthi@gmail.com

Chức vụ: Trưởng bộ phận an ninh/ kỹ thuật

Liên lạc: hoboiphudongdalat@gmail.com

Cô Trần Thị Tú Phương

Trần Trọng Việt

Cô Đoàn Gia Hòa

Chức vụ: HLV dạy bơi

Liên lạc: hoboiphudongdalat@gmail.com

bottom of page