top of page

Vé cá nhân

- Vé lẻ: 80.000đ
- Vé 10 lần bơi: 600.000đ

Vé gia đình

- Vé 20 lần bơi: 1.200.000đ
- Vé 30 lần bơi: 1.800.000đ

Vé trẻ em

- Vé 160.000đ: Bao gồm 1 vé người lớn, 1 vé trẻ em (cao dưới 1m2), 1 đồ bơi + 1 phao bơi.

- Vé 180.000đ: Bao gồm 1 vé người lớn và 2 vé trẻ em (cao dưới 1m2).

- Vé 210.000đ: Bao gồm 2 vé bơi người lớn và 1 vé trẻ em cao dưới 1m2. 

Vé 280.000đ: Bao gồm 4 vé bơi trong đó có ít nhất một trẻ em cao dưới 1m2.

Học bơi

Khóa học bơi được chia làm nhiều học kỳ, học viên sẽ đăng kí số học kỳ tùy theo khả năng và nhu cầu của bản thân.

- Học kỳ 1 (Lựa chọn 1) - bao gồm 5 buổi làm quen nước và 10 buổi học kỹ năng bơi ếch cơ bản. Học phí 2.000.000đ / 15 ngày.

- Học kỳ 1 (Lựa chọn 2) - bao gồm 10 buổi học. Học viên được dạy kỹ năng bơi ếch cơ bản. Học phí 1.600.000đ / 10 ngày

- Học kỳ 2: học nâng cao. Học viên hoàn thiện kỹ năng bơi ở độ sâu 2,2m, kỹ năng lặn, bơi đứng. Học phí 700.000đ / 10 ngày. 

- Học kỳ 3: các kiểu bơi khác (bơi trườn sấp, bơi bướm). Học phí 700.000đ / 10 ngày.

bottom of page